Ons beleid en voorwaarden

De Graauw Webdesign voldoet aan wetgeving, zoals de AVG. Wij hebben onze voorwaarden en beleid hierop aangepast. In onze disclaimer en copyrightparagraaf staat aanvullende informatie over uw en onze rechten.
Privacy- en cookiebeleid (AVG)
Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Als u gebruikt maakt van deze website of direct samenwerkt met De Graauw Webdesign, dan moet u kunnen vertrouwen op een juiste omgang met uw gegevens. In dit privacy- en cookiebeleid leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De Graauw Webdesign, gevestigd aan Morijnenhof 47 5374DJ Schaijk, verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’). De wijze van verwerking vanuit deze rol is weergegeven in onderstaande verklaring.

Daarnaast verwerkt De Graauw Webdesign vanuit de rol van verwerker de gegevens die u bij ons opslaat via onze diensten, zoals gegevens van uw klanten op uw website, hostingpakket en via de maildienst. Voor deze onderdelen bent u zelf de verwerkingsverantwoordelijke en dient u dus ook zelf te voldoen aan de AVG. Dat houdt onder meer in dat u een privacy- en cookieverklaring opstelt en verwerkersovereenkomsten sluit met verwerkers waaronder De Graauw Webdesign. Ten aanzien van dit laatste heeft De Graauw Webdesign het u gemakkelijk gemaakt. Wij hebben voor u al een verwerkersovereenkomst opgenomen. Dit staat beschreven in onze paragraaf 'verwerkersovereenkomst (AVG)' (met een verwijzing naar onze algemene voorwaarden), die u via betreffende knop op deze pagina vindt.

Martijn de Graauw is de Functionaris Gegevensbescherming van De Graauw Webdesign. Hij is te bereiken via info@degraauwwebdesign.nl of +31 6 1855 2970. 


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
De Graauw Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Afhankelijk van de diensten, onze rollen en de functionaliteiten van onze website, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Accounts en wachtwoorden
 • Bankgegevens, KVK en BTW nummer

BIJZONDERE OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (zoals afkomst, politieke voorkeur, etc.). Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degraauwwebdesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meerdere doeleinden, mede afhankelijk van de diensten die aan u geleverd worden:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten aan u te leveren
 • De Graauw Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Dat doen we met de volgende rechtsgronden:

 • Sommige verwerkingen zijn noodzakelijk voor de overeenkomst (om een domein op uw naam te stellen hebben we uw naam, adres en e-mailadres nodig)
 • Sommige verwerkingen zijn wettelijke verplichtingen (zoals de fiscale bewaarplicht)
 • Voor sommige verwerkingen hebben we een gerechtvaardigd belang (voor het tellen van het aantal bezoekers aan onze website)

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
De Graauw Webdesign maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
De Graauw Webdesign verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo besteden we sommige werkzaamheden uit aan andere bedrijven, zoals domeinnaamregistratie en hosting. We verstrekken persoonsgegevens van klanten aan die bedrijven uitsluitend als dat absoluut noodzakelijk is voor de werkzaamheden die ze voor ons uitvoeren. Die bedrijven zijn dan verwerker van de persoonsgegevens waarvoor De Graauw Webdesign verantwoordelijke is. Met die bedrijven hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin we precies afspreken welke gegevens we delen, waarom we dat doen, en welke eisen we stellen met betrekking tot de privacy. Deze bedrijven zijn verplicht net zo zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens als wij zelf. Ze mogen de persoonsgegevens niet doorgeven aan anderen.


COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het gebruik van onze website worden meegestuurd en die uw computer of mobiele apparaat opslaat. We maken gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder leggen we uit om welke cookies het gaat. 

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en u gemakkelijk van de site gebruik kunt maken. Denk hierbij aan cookies die uw cookievoorkeuren opslaan voor onze website. Zo hoeft u deze niet iedere keer in te stellen. Functionele cookies maken weinig inbreuk op de privacy. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming van u als bezoeker van onze website nodig. 

Analytische cookies
Om onze site steeds verder te kunnen verbeteren en aanpassen, gebruiken wij analytische cookies. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoe, wanneer en waarmee u onze website gebruikt. Wij gebruiken daarvoor Google Analytics. Voor Google Analytics worden de IP-adressen van onze websitebezoekers geanonimiseerd en is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. Ook sloten wij een verwerkersovereenkomst met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de wijze van verwerking van persoonsgegevens. Ook gebruiken we de Google Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google. Ook voor het gebruik van deze cookies hoeft u als bezoeker van onze website geen toestemming te geven. 

Bij het eerste bezoek aan onze website kunt u toestemming geven voor cookies door in de cookiemelding op ‘Sluiten en verder gaan’ te klikken. Als u geen keuze maakt en verder surft op onze site, dan geeft u automatisch toestemming. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie deze website voor een toelichting.


GEGEVENS INZIEN, CORRIGEREN, VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Graauw Webdesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@degraauwwebdesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Graauw Webdesign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
De Graauw Webdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is SSL-beveiligd: al het verkeer tussen jou en onze site is versleuteld (daarom staat er https:// in plaats van http:// in ons webadres). Onze administratie wordt versleuteld opgeslagen en ook het uitwisselen van gegevens met onze verwerkers gebeurt uitsluitend versleuteld.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@degraauwwebdesign.nl.


WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Dit beleid is afgestemd op onze huidige diensten en de mogelijkheden op onze website, alsmede op de huidige regels rond privacy en cookies. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in bovengenoemde, kunnen leiden tot wijzigingen in dit beleid. Deze worden bekend gemaakt op deze pagina. Wij raden u daarom aan deze pagina periodiek te bekijken. 

Image